Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya (May 14, 2019)

Pondahan ni Kuya
May 14, 2019

Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

More Videos

Pondahan ni Kuya (May 15, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya May 15, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (May 13, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya May 13, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (May 10, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya May 10, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (May 09, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya May 09, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (May 08, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya May 08, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (May 07, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya May 07, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (May 06, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya May 06, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (May 02, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya May 02, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (April 26, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya April 26, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!