Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya (March 20, 2019)

Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

More Videos

Pondahan ni Kuya (June 11, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya June 11, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (June 10, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya June 10, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (June 07, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya June 07, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (June 03, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya June 03, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (May 31, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya May 31, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (May 29, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya May 29, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (May 28, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya May 28, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (May 27, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya May 27, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (May 24, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya May 24, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (May 23, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya May 23, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!