Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya (March 15, 2019)

Pondahan ni Kuya
March 15, 2019

More Videos

Pondahan ni Kuya (May 24, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya May 24, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (May 23, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya May 23, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (May 22, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya May 22, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (May 16, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya May 16, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (May 15, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya May 15, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (May 14, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya May 14, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (May 13, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya May 13, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (May 10, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Pondahan ni Kuya May 10, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!