Kawan Ng Cordero

KNC Show (June 15, 2018)

KNC Show
June 15, 2018