Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya (March 19, 2019)

Good Morning Kuya
March 19, 2019

02:30GMK News
01:16:52Biblically Speaking: Bakit po pinahihintulot ng Dios na ang tao ay ipanganak na may depekto?
01:23:21Today In History: Gabriela Silang was born in Ilocos Sur
01:39:40Usapang Pangkalusugan: Muscle Strain: Symtoms, Diagnosis, Treatment and Recovery.
02:06:56Techy Muna: Chainless Bike
02:22:02What’s For Breakfast: Lechon Kawali

More Videos

Good Morning Kuya (June 11, 2019)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya June 11, 2019 01:14 – GMK News 01:25:25 – Biblically Speaking 01:52:55 – Today in History: Pag-ibig fund was established. 02:08:50 – Usapang Pangkalusugan: How to improve posture: exercises, stretches, and general tips 02:26:49 – What’s For Breakfast: Crispy Fried Halloumi Burger with Smashed Avocado

Good Morning Kuya (June 10, 2019)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya June 10, 2019 01:17 – GMK News 01:42:06 – Biblically Speaking: Saan ba galing ang Biblia? 01:53:06 – Today in History: Benjamin Franklin flies kite during thunderstorm 01:55:00 – Usapang Pangkalusugan: Kidney Stones 02:31:00 – What’s For Breakfast: Mediterranean Skewers

Good Morning Kuya (June 07, 2019)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya June 07, 2019 00:19 – GMK News 01:10:14 – Biblically Speaking: May taking kapalaran ba ang tao na kahit among gawin nito ay hindi mababago? 01:22:00 – Today in History: Arturo Rotor was born in Manila 01:30:25 – Usapang Pangkalusugan: Conditions that can cause weight gain 01:45:27 – Cook Eat Right (Pamana): […]

Good Morning Kuya (June 03, 2019)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya June 03, 2019 01:21 – GMK News 01:44:51 – Biblically Speaking: May mga senyales po ba kung ang tao po ay tinatawag na ng Dios sa kamatayan? 02:18:24 – Today in History: Jose Palma 02:30:59 – What’s For Breakfast: Cheese Wheel Pasta Ruota

Good Morning Kuya (May 31, 2019)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya May 31, 2019 01:59 – GMK News 01:38:25 – Biblically Speaking: Mortal sin po ba kapag hindi mo kinilala at sinampalatayanan ang salita ng Dios? 01:42:15 – Today in History: Big Ben was inaugurated 01:49:41 – Usapang Pangkalusugan: Ways to fight the aging process 02:01:03 – What’s For Breakfast: Garlic Butter Pasta […]

Good Morning Kuya (May 30, 2019)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya May 30, 2019 02:50 – GMK News 01:29:26 – Biblically Speaking: Ano ang magiging kalagayan ng may kapansanan at walang kapansanan kapag nakarating sa langit? 01:39:03 – Usapang Pangkalusugan: Bakit dapat pangalagaan ang kalusugan ng mga lalaki? 01:58:41 – Ikonsulta mo (finance): Bakit nalulugi at nagsasara ang mga sari-sari store? 02:17:07 – […]

Good Morning Kuya (May 29, 2019)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya May 29, 2019 01:34 – GMK News 01:16:25 – Biblically Speaking: Kung ang kamatayan ang kabayaran sa kasalanan, bayad na ba ang masasama ‘pag sila ay namatay? 01:35:41 – Today in History: John F. Kennedy was born 01:48:21 – Usapang Pangkalusugan: Cervical Cancer awareness month 02:35:43 – What’s For Breakfast: Stir Fried […]

Good Morning Kuya (May 28, 2019)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya May 28, 2019 01:14 – GMK News 01:53:19 – Biblically Speaking: Paano ba lilinisin ang sarili sa harap ng Dios? 02:25:05 – Today in History: Manuel Roxas was introduced into office as president 02:26:43 – What’s For Breakfast: Pininyahang Manok

Good Morning Kuya (May 27, 2019)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya May 27, 2019 01:50 – GMK News 01:16:14 – Biblically Speaking: Bakit parang hindi natatapos ang mga pagsubok o problema sa buhay ng isang tao? 01:27:31 – Today in History: Golden Gate bridge opens to public 02:02:34 – Usapang Pangkalusugan: Common skin problems among school children 02:18:13 – Fitness 101: Beat Belly […]

Good Morning Kuya (May 24, 2019)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya May 24, 2019 01:51 – GMK News 01:26:03 – Biblically Speaking: Bakit may mga taong madalas nananaginip ng masasama? 01:30:03 – Today in History: Brooklyn Bridge opens to public 01:33:49 – Usapang Pangkalusugan: Do’s and Dont’s after a bad night sleep 01:44:56 – What’s For Breakfast: Palicorn