Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya (March 14, 2019)

Good Morning Kuya
March 14, 2019

02:04GMK News
1:27:48Biblically Speaking: Ano ang pinakapuso ng Biblia?
01:47:35 Usapang Pangkalusugan: Assisted Reproductive Technique on Fertility
02:11:19Today In History: Albert Einstein was born in Germany
02:22:38Techy Muna: Underwater Scooter
02:25:28What’s For Breakfast: Steamed Fish Fillet in Custard C

More Videos

Good Morning Kuya (April 25, 2019)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya April 25, 2019 01:07 – GMK News 03:38:12 – Biblically Speaking: Gaano kaimportante ang Biblia sa buhay ng isang tao? 02:12:08 – Today in History: Juan Arellano was born in Manila 02:14:47 – What’s For Breakfast: Creamy Chicken Binakol

Good Morning Kuya (April 24, 2019)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya April 24, 2019 01:31 – GMK News 01:27:08 – Biblically Speaking: Data bang mabalisa ang may karamdaman? 02:00:21 – Today in History: Hubble Space Telescope was launched. 02:18:16 – What’s For Breakfast: Pineapple Fried Rice

Good Morning Kuya (April 23, 2019)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya April 23, 2019 02:24 – GMK News 01:38:27 – Biblically Speaking: Paano malalaman kung ang isang bagay ay bigay ng Dios? 02:05:20 – Usapang Pangkalusugan: Alternative therapies for cancer: Do they do more harm than good? 02:27:49 – What’s For Breakfast: Juicy Lucy Burger & Cultural Puto Maya

Good Morning Kuya (April 15, 2019)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya April 15, 2019 01:26 – GMK News 01:19:29 – Biblically Speaking: Bakit pag may pagkakataong nagsa-suffer ang mga bata kahit na wala naman silang kasalanan? 02:03:37 – Fitness 101 02:15:05 – Today in History: Sinking of RMS Titanic 02:32:56 – What’s For Breakfast: Beef Caldereta

Good Morning Kuya (April 12, 2019)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya April 12, 2019 01:58 – GMK News 01:19:12 – Biblically Speaking: Kapag may ginawa kang kasalanan pagkatapos ay naaksidente, palo po ba ito ng Dios? 01:26:13 – Today in History: Yuri Gagarin was the first man in space 01:29:07 – Usapang Pangkalusugan: Your hands as you age. 01:54:46 – Cook Eat Right […]

Good Morning Kuya (April 11, 2019)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya April 11, 2019 01:51 – GMK News 01:23:13 – Biblically Speaking: Papaano magkakaroon ng takot para hindi ipagpalit ang paglilingkod sa Dios? 01:37:02 – Usapang Pangkalusugan: What you want to know about circumcision? 02:14:10 – Today in History: Leonor Rivera was born. 02:17:45 – Ikonsulta Mo (finance): Paano kumikita ang mga “corrupt” […]

Good Morning Kuya (April 10, 2019)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya April 10, 2019 01:21 – GMK News 01:24:16 – Biblically Speaking: Papaano malalaman na dinidinig tayo ng Dios sa panalangin natin? 02:04:07 – Today in History: The Beatles breakup officially announced 02:26:41 – What’s For Breakfast: Chicken and Pasta 02:31:21 – Eatymology: Ice Scramble

Good Morning Kuya (April 09, 2019)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya April 09, 2019 01:25 – GMK News 01:09:25 – Today in History: Fall of Bataan 01:35:47 – Usapang Pangkalusugan: What should we know about the 500-calorie diet? 01:52:53 – Biblically Speaking: Bawal ba sa Bibliya ang magnasang yumaman ang isang tao? 02:19:42 – Techy Muna: Virtual Projection Keyboard 02:22:38 – What’s For […]

Good Morning Kuya (April 08, 2019)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya April 08, 2019 00:45 – GMK News 01:21:20 – Today in History: American actor Clint Eastwood is elected mayor of Carmel 01:30:39 – Connectiing Pinoys around the world 01:44:39 – Usapang Pangkalusugan: Sunburn 01:55:27 – Something Good 02:05:18 – Biblically Speaking: Ano po ba ang Plano ng Dios para sa ating mga […]

Good Morning Kuya (April 03, 2019)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya April 03, 2019 01:23 – GMK News 01:27:07 – Biblically Speaking: Bakit po kahit mahal ng mag-asawa ang isa’t isa, marami pa ring incompatibilities? 01:39:51 – Today in History: Filipino Director Lino Brocka was born. 01:50:50 – Usapang Pangkalusugan: First Aid 02:10:31 – Eatymology: Samalamig 02:16:21 – What’s For Breakfast: Fish A […]