Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya (June 15, 2018)

Good Morning Kuya
June 15, 2018

More Videos

Good Morning Kuya (December 11, 2018)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya December 11, 2018 00:29 – NEWS 1:20:02 – Biblically Speaking: Ano ang ibig sabihin ni Kristo sa “…Except for marital unfaithfulness” 1:26:08 – Verse of the day: Hebrews 11:1 1:28:03 – Usapang Pangkalusugan: What time of day do we burn the most calories? 2:00:10 – Today in History: Muhammad Ali loses his […]

Good Morning Kuya (December 6, 2018)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya December 6, 2018 00:25 – NEWS 1:28:51 – Biblically Speaking: Bakit ba nilikha ng Dios ang tao? 1:50:01 – Today in History: The trial of Dr. Jose Rizal on charges of rebellion, sedition and conspiracy began 2:12:21 – Verse of the day: Psalms 92 : 1 2:22:35 – Usapang Pangkalusugan: Acute and […]

Good Morning Kuya (December 5, 2018)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya December 5, 2018 00:39 – NEWS 1:13:24 – Biblically Speaking: Dapat bang maghiwalay ang mag-asawa kung ang isa’y patuloy na nagkakasala? 1:19:44 – Verse of the day: Proverbs 15 : 1 1:51:31 – Word for the day: Cerebrate 1:55:25 – Today in History: Death of National Artist for Music Felipe Padilla De […]

Good Morning Kuya (December 3, 2018)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya December 3, 2018 00:29 – NEWS 1:12:47 – Biblically Speaking: Paano ang tamang pagpapatawad sa taong nagkasala sa iyo para mawala ang galit sa puso mo? 1:24:10 – Verse of the day: Galatians 6 : 2 1:47:58 – Ikonsulta Mo (Legal) 2:18:23 – Fitness 101: Basic movements in Gym 2:28:43 – Something […]

Good Morning Kuya (November 30, 2018)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya November 30, 2018 00:35 – NEWS 35:36 – Today in History: Andres Bonifacio was born 1:33:28 – Biblically Speaking: Ang hindi po ba magandang pangyayari sa buhay ay itinakda o sadyang ipinahintulot ng Dios? 1:42:56 – Verse of the day: Psalms 86 : 15 2:21:17 – Usapang Pangkalusugan: What your pee can […]

Good Morning Kuya (November 29, 2018)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya November 29, 2018 00:35 – NEWS 1:35:59 – Biblically Speaking: Papaano ba lalago ang isang taong Kristiyano para mag-grow bilang Kristiyano? 1:41:37 – Verse of the day: Psalms 37 : 1 2:00:10 – Word for the day: Exculpate 2:10:25 – Today in History: China Clipper, the first transpacific flight arrived in Manila […]

Good Morning Kuya (November 28, 2018)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya November 28, 2018 00:51 – NEWS 1:17:45 – Biblically Speaking: Gaano po ba katagal ang pataan o pasensya ng Dios sa tao? 1:29:33 – Eatymology: Samalamig 1:43:54 – What’s for Breakfast: Chao Fan 1:51:34 – PhilHealth: Expanded Primary Care Benefit Package 2:10:13 – Word for the day: Epitome

Good Morning Kuya (November 27, 2018)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya November 27, 2018 00:29 – NEWS 1:28:04 – Biblically Speaking: Papaano natin malalaman na napatawad na tayo ng Dios sa ating kasalanan? 1:34:27 – Verse of the day: Proverbs 27 : 5 1:41:40 – Usapang Pangkalusugan: Surgeons carry out spine surgery in the womb 2:11:41 – What’s for Breakfast: Pork Belly with […]

Good Morning Kuya (November 26, 2018)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya November 26, 2018 00:29 – NEWS 1:14:43 – Biblically Speaking: Sa Biblia, paano inihalintulad ang corrupt gov’t official at ang isang magulang na nagnakaw para sa pamilyang gutom? 1:27:49 – Verse of the day: John 6 : 63 1:53:51 – Today in History: Charles gave Alice Liddell a manuscript called Alice’s Adventures […]

Good Morning Kuya (November 23, 2018)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya November 23, 2018 00:22 – NEWS 1:10:16 – Biblically Speaking: Maaari po bang mabuhay ang tao na hindi makakagawa ng kasalanan? 1:25:12 – Word for the day: Reminiscent 1:29:42 – Today in History: First Jukebox 2:12:46 – Cook Eat Right 2:22:31 – What’s for Breakfast: Sweet and Sour Fish Fillet 2:28:36 – […]