Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya (January 16, 2019)

Good Morning Kuya
January 16, 2019

1:46NEWS
1:23:41Biblically Speaking: Paano mapagtitibay ng tao ang kaniyang sarili sa mga tukso ng kasalanan?
1:27:07Verse of the day: 1 Corinthians 16 : 14
2:07:54What’s for Breakfast: Bangus Steak
2:15:49Eatymology: Karioka
2:29:41Something Good

More Videos

Good Morning Kuya (February 14, 2019)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya February 14, 2019 2:14 – NEWS 1:15:28 – Biblically Speaking: Totoo po ba ang “Life after Death”? 1:17:51 – Verse of the day: Psalms 92 : 1 1:24:57 – Usapang Pangkalusugan: Disorder of ejaculations 1:39:11 – Ikonsulta Mo (Finance): Lifestyle Inflation: Paano Maiiwasan para makaipon 2:07:04 – What’s for Breakfast: Potato Hash […]

Good Morning Kuya (February 12, 2019)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya February 12, 2019 00:58 – NEWS 47:09 – Usapang Pangkalusugan: Best exercises and remedies for Plantar Fasciitis 1:08:51 – Biblically Speaking: Ano po ang pagkakaiba ng knowledge at wisdom? 1:11:47 – Verse of the day: Matthew 6 : 6 1:26:53 – Techy Muna: Pizza ATM 1:32:44 – What’s for Breakfast: Bangus Express

Good Morning Kuya (February 11, 2019)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya February 11, 2019 1:39 – NEWS 1:18:14 – Biblically Speaking: Totoo po ba ang premonition? 1:33:37 – Fitness 101: Upper Extremities Workout 1:47:09 – Usapang Pangkalusugan: Why is it important for children to have exercise and physical activity? 2:00:28 – Usapang Pangkalusugan: Tendinitis 2:51:41 – Verse of the day: Proverbs 14 : […]

Good Morning Kuya (February 7, 2019)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya February 7, 2019 1:37 – NEWS 58:39 – Usapang Pangkalusugan: Anterior and posterior urethral injuries 1:11:14 – Biblically Speaking: Sa tao po, ano ang dapat sundin, puso o isip? 1:13:14 – Verse of the day: 2 Thessalonians 3 : 3 1:14:56 – Ikonsulta Mo (Finance): Sa pagpili ng life partner, paano malalaman […]