Good Morning Kuya!

Digital Interactive Broadcast (March 13, 2019)

Digital Interactive Broadcast
March 13, 2019

More Videos

Good Morning Kuya (June 11, 2019)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya June 11, 2019 01:14 – GMK News 01:25:25 – Biblically Speaking 01:52:55 – Today in History: Pag-ibig fund was established. 02:08:50 – Usapang Pangkalusugan: How to improve posture: exercises, stretches, and general tips 02:26:49 – What’s For Breakfast: Crispy Fried Halloumi Burger with Smashed Avocado

Good Morning Kuya (June 10, 2019)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya June 10, 2019 01:17 – GMK News 01:42:06 – Biblically Speaking: Saan ba galing ang Biblia? 01:53:06 – Today in History: Benjamin Franklin flies kite during thunderstorm 01:55:00 – Usapang Pangkalusugan: Kidney Stones 02:31:00 – What’s For Breakfast: Mediterranean Skewers

Good Morning Kuya (June 07, 2019)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya June 07, 2019 00:19 – GMK News 01:10:14 – Biblically Speaking: May taking kapalaran ba ang tao na kahit among gawin nito ay hindi mababago? 01:22:00 – Today in History: Arturo Rotor was born in Manila 01:30:25 – Usapang Pangkalusugan: Conditions that can cause weight gain 01:45:27 – Cook Eat Right (Pamana): […]

Good Morning Kuya (June 03, 2019)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya June 03, 2019 01:21 – GMK News 01:44:51 – Biblically Speaking: May mga senyales po ba kung ang tao po ay tinatawag na ng Dios sa kamatayan? 02:18:24 – Today in History: Jose Palma 02:30:59 – What’s For Breakfast: Cheese Wheel Pasta Ruota

Good Morning Kuya (May 31, 2019)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya May 31, 2019 01:59 – GMK News 01:38:25 – Biblically Speaking: Mortal sin po ba kapag hindi mo kinilala at sinampalatayanan ang salita ng Dios? 01:42:15 – Today in History: Big Ben was inaugurated 01:49:41 – Usapang Pangkalusugan: Ways to fight the aging process 02:01:03 – What’s For Breakfast: Garlic Butter Pasta […]

Good Morning Kuya (May 30, 2019)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya May 30, 2019 02:50 – GMK News 01:29:26 – Biblically Speaking: Ano ang magiging kalagayan ng may kapansanan at walang kapansanan kapag nakarating sa langit? 01:39:03 – Usapang Pangkalusugan: Bakit dapat pangalagaan ang kalusugan ng mga lalaki? 01:58:41 – Ikonsulta mo (finance): Bakit nalulugi at nagsasara ang mga sari-sari store? 02:17:07 – […]

Good Morning Kuya (May 29, 2019)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya May 29, 2019 01:34 – GMK News 01:16:25 – Biblically Speaking: Kung ang kamatayan ang kabayaran sa kasalanan, bayad na ba ang masasama ‘pag sila ay namatay? 01:35:41 – Today in History: John F. Kennedy was born 01:48:21 – Usapang Pangkalusugan: Cervical Cancer awareness month 02:35:43 – What’s For Breakfast: Stir Fried […]

Good Morning Kuya (May 28, 2019)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya May 28, 2019 01:14 – GMK News 01:53:19 – Biblically Speaking: Paano ba lilinisin ang sarili sa harap ng Dios? 02:25:05 – Today in History: Manuel Roxas was introduced into office as president 02:26:43 – What’s For Breakfast: Pininyahang Manok

Good Morning Kuya (May 27, 2019)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya May 27, 2019 01:50 – GMK News 01:16:14 – Biblically Speaking: Bakit parang hindi natatapos ang mga pagsubok o problema sa buhay ng isang tao? 01:27:31 – Today in History: Golden Gate bridge opens to public 02:02:34 – Usapang Pangkalusugan: Common skin problems among school children 02:18:13 – Fitness 101: Beat Belly […]

Good Morning Kuya (May 24, 2019)

Good Morning Kuya!

Good Morning Kuya May 24, 2019 01:51 – GMK News 01:26:03 – Biblically Speaking: Bakit may mga taong madalas nananaginip ng masasama? 01:30:03 – Today in History: Brooklyn Bridge opens to public 01:33:49 – Usapang Pangkalusugan: Do’s and Dont’s after a bad night sleep 01:44:56 – What’s For Breakfast: Palicorn