Full Videos

Pondahan ni Kuya (April 17, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Posted on Wednesday, 17 April 2019 10:49 AM

Pondahan ni Kuya April 17, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (April 15, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Posted on Monday, 15 April 2019 01:14 PM

Pondahan ni Kuya April 15, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (April 12, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Posted on Friday, 12 April 2019 10:31 AM

Pondahan ni Kuya April 12, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (April 11, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Posted on Thursday, 11 April 2019 10:32 AM

Pondahan ni Kuya April 11, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (April 10, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Posted on Wednesday, 10 April 2019 12:13 PM

Pondahan ni Kuya April 10, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (April 09, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Posted on Tuesday, 9 April 2019 02:00 PM

Pondahan ni Kuya April 09, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (April 03, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Posted on Wednesday, 3 April 2019 10:29 AM

Pondahan ni Kuya April 03, 2019 Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (April 02, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Posted on Tuesday, 2 April 2019 11:32 AM

Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (April 01, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Posted on Monday, 1 April 2019 10:49 AM

Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!

Pondahan ni Kuya (March 29, 2019)

Pondahan ni Kuya Daniel

Posted on Friday, 29 March 2019 11:26 AM

Makisama sa talakayan ng mga maiinit na isyu sa bansa na may kasamang kulitan at tawanan sa pondahan ni Kuya Daniel tuwing umaga!