Full Videos

Ang Kalbaryo ng Isang Solo Parent

Istorya

Posted on Thursday, 18 July 2019 09:00 PM

Sa umaga ay pangalawang magulang sa paaralan, sa gabi ay nag-iisang magulang ng tatlong anak. Alamin natin kung paano patuloy na kinakaharap ng isang solo parent ang mga pagsubok sa...

KNC Show (July 18, 2019)

Kawan Ng Cordero

Posted on Thursday, 18 July 2019 10:14 AM

1:20 – Verse of the day 4:15 – News around the World 6:41 – Bency Bibo 8:46 – Bible Story KNC Show July 18, 2019

KNC Show (July 17, 2019)

Kawan Ng Cordero

Posted on Wednesday, 17 July 2019 10:55 AM

2:12 – Verse of the day 5:18 – News around the World 7:45 – Bency Bibo 13:42 – Bible Story KNC Show July 17, 2019

Ang Mapait na Nakaraan ng Isang Matatag na Lady Fighter

Istorya

Posted on Tuesday, 16 July 2019 09:00 PM

Ang pagiging matatag sa buhay ay bunga ng mga pagsubok na ating nalagpasan. Tunghayan natin kung paano nalagpasan ng isang Lady Fighter ang kaniyang madilim na nakaraan.

KNC Show (July 16, 2019)

Kawan Ng Cordero

Posted on Tuesday, 16 July 2019 09:58 AM

1:40 – Verse of the day 4:48 – News around the World 7:19 – Little Chef 12:14 – Bency Bibo 16:37 – Bible Story KNC Show July 16, 2019

KNC Show (July 15, 2019)

Kawan Ng Cordero

Posted on Monday, 15 July 2019 11:33 AM

2:31 – Verse of the day 6:08 – News around the World 8:24 – Batang Artistik 10:40 – Bency Bibo 13:40 – Bible Story KNC Show July 15, 2019

KNC Show (July 12, 2019)

Kawan Ng Cordero

Posted on Friday, 12 July 2019 10:26 AM

2:16 – Verse of the day 5:06 – News around the World 7:46 – Bency Bibo 10:38 – Bible Story KNC Show July 12, 2019

KNC Show (July 11, 2019)

Kawan Ng Cordero

Posted on Thursday, 11 July 2019 10:37 AM

1:15 – Verse of the day 4:24 – News around the World 6:42 – Bency Bibo 9:03 – Bible Story KNC Show July 11, 2019

KNC Show (July 10, 2019)

Kawan Ng Cordero

Posted on Wednesday, 10 July 2019 03:40 PM

1:49 – Verse of the day 4:50 – News around the World 7:14 – Bency Bibo 10:23 – Bible Story KNC Show July 10, 2019

KNC Show (July 9, 2019)

Kawan Ng Cordero

Posted on Tuesday, 9 July 2019 10:55 AM

1:30 – Verse of the day 4:28 – News around the World 6:45 – Bency Bibo 9:09 – Bible Story KNC Show July 9, 2019